... en el meu viatge a Capadòcia hi vaig observar que hi vivia molta gent amb una pobresa extrema, tal com recull aquesta fotografia que hi vaig fer ....  
     
PÀGINA 227
 01 D'OCTUBRE DE 2.009
         
   
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL