... en la meva darrera estança a Viena vaig poder constatar l' importància que allà se li dóna als cavalls....
... crec que turísticament són més observats els cavalls que allà hi trobes que no pas els seus monuments...
... en aquesta fotografia que hi vaig fer vaig intentar recollir aquesta sensació ...
 
     
PÀGINA 230
 04 D'OCTUBRE DE 2.009
       
   
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL