... de mica en mica i cada vegada més, segur que aquesta afició me l'està encomanant el mestre Miquel Rocher,vaig gaudint fotografiant aspectes de la natura que tenim al nostre abast ....
... sóc conscient de que per aconseguir bones fotografies en aquest tema es necessiten bons equips fotogràfics,que no estan a l'abast d'un pensionista...
... però m'he proposat optimitzar el millor possible el mitjans dels que disposo, això sí, evitant fer el ridícul amb les fotografies que faci .....
 
     
PÀGINA 238
 12 D'OCTUBRE DE 2.009
       
   
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL