... amb aquesta fotografia que vaig fer es pot pensar que ...
... el camí que acabem seguint en els nostre pas per aquesta vida, passa contínuament per cruïlles en
     les que hem de triar cap a on anem...
... segons la decisió que agafem, la nostra vida pot anar cap una banda o altra, cap un sentit o altre, o,
     perquè no, a un cul de sac ...
    
PÀGINA 257
 31 D'OCTUBRE DE 2.009
     
   
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL