... com cada any a la tardor, també aquest any a la rocalla del jardí de casa ha florit una planta de "Yucca aloifolia "...
...la floració és espectacular amb forma de pinya blanca ...
 
PÀGINA 261
 4 de NOVEMBRE DE 2.009
       
   
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL