... no hi ha cosa més trista que escoltar les campanes tocant a morts  ....
   
PÀGINA 269
 12 de NOVEMBRE DE 2.009
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL