... en la meva ràpida visita a Vic del dijous passat, no vaig poder resistir a la temptació de baixar al riu Mèder, que la travessa, per fer una fotografia a aquest pont romànic edificat en el segle XI...
... aquest pont està situat en el barri on hi havien hagut les antigues adoberies, de les que encara es conserven edificis, un dels quals es pot veure fotografiat darrera el pont...
... és aquest un dels barris més emblemàtics de la ciutat, tant pel seu caràcter històric, com per la tradició adobera de Vic i dels oficis relacionats amb la pell....
... aquest pont formava part del camí que anava de Vic cap a Barcelona, seguint el traçat d'una via romana...
... pren el nom de Pont de Queralt, del portal de la muralla que hi havia en aquest punt ...
... està format per quatre arcs de mig punt de diferents dimensions...
... sobre els pilars, amb tallamars, s'obren també uns arcs de mig punt per alleugerir el pes de l'estructura
... al llarg dels segles ha patit diverses modificacions...
... la més important va tenir lloc l'any 1939, en que va quedar molt malmesa la part més propera a la muralla...

   
PÀGINA 271
 14 de NOVEMBRE DE 2.009
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL