... fa uns quants dies que estem assistint a unes postes de sol impressionants...
... aquesta la vaig fer en mig de les dunes semi mòbils que han donat nom a aquest indret, " Els Muntanyans...
... aquestes llacunes són d'aigua salabrosa...
... en aquest indret s'hi poden trobar espècies de flora i fauna d'elevat interès natural, autòctones...

 
PÀGINA 280
 23 de NOVEMBRE DE 2.009
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL