... en la fotografia que poso avui en aquest apartat ningú pot negar que, per aquest carrer on hi ha situades totes aquestes balconades, s'hi ha estat passejant la tardor, tot anunciant-nos de que l'hivern està a prop i que no trigarà massa també en passejar-s'hi ....
 
PÀGINA 286
 29 de NOVEMBRE DE 2.009
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL