... a l'igual que la tardor, fa molt de temps que, a poc a poc però molt activament, vaig perdent les fulles dels meus arbres...
 
PÀGINA 289
 2 de DESEMBRE DE 2.009
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL