... alguns reis i alguna gent de la noblesa catalana varen voler ser enterrats aquí per trobar el descans etern...
... però no ho varen aconseguir, les seves tombes van ser profanades, es van robar objectes que els van acompanyar en el seus enterraments i, fins i tot, n'hi ha que van ser cremats ...
 
PÀGINA 296
 11 de DESEMBRE DE 2.009
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL