... com diu la Beth a l'anunci, eren justament les 012 quan vaig fer aquesta fotografia...
... no feia massa fred, tot i que tampoc feia massa bon dia .....
PÀGINA 313
 28 de DESEMBRE DE 2.009
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL