... m'agrada poder recollir fotogràficament el canvi de colors que experimenta el plomatge dels
    ànecs segons rebin l'impacte de la llum ...
 
PÀGINA 342
 26 de GENER DE 2.010
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL