... aquests darrers tres dies he anat posant en aquest apartat i successivament les tres esglésies de Sant Pere
   de Terrassa, l'antiga Seu episcopal d'Egara...
... aquest indret és una autèntica meravella del món...
... les esglésies de Sant Pere, Sant Miquel i Santa Maria, únic monument notable que es conserva de la
    Catalunya visigòtica, estan juntes en un clos que és com un món a part dins de la ciutat de Terrassa
PÀGINA 345
 29 de GENER DE 2.010
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL