... fotografia que vaig aconseguir fer ahir seguint les instruccions del mestre fotògraf Miquel Rocher...
... fixeu-vos en el blanc blanquíssim de les plomes de sota l'ala  !!....
PÀGINA 349
 02 de FEBRER DE 2.010
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL