... fotografia que vaig aconseguir fer ahir al matí a un ànec blanc mascle ...
... ja fa dies que, des de l'aguait dels aiguamolls, vaig seguint aquests ànecs per fer-les-hi unes fotos...
... finalment ahir vaig aconseguir fer aquesta ...
... tenen l 'interès de que estan considerats, a nivell evolutiu, a mig camí entre les oques i els ànecs pròpiament dits ...
 
PÀGINA 351
 4 de FEBRER DE 2.010
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL