... una de les vivències que tens quant estàs situat a l'aguait dels aiguamolls, és patir veient com una peça,
    que es veu molt de tant en tant, es mantén a una distància excessivament grossa per arribar a fotogra-
    fiar-la amb el teleobjectiu que duu la teva màquina de ventar retrats ...
... i esperes i esperes que s'acosti, però l'apreciada peça no està per la labor ...
... com va ser el cas d'aquesta Gamba roja que vaig aconseguir fotografiar en prou feines ...
PÀGINA 371
 24 de FEBRER DE 2.010
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL