... un dels ànecs que en aquests moments es poden trobar en els aiguamolls, encara que no en masses exemplars, és l'ànec griset ....
... amb el temps que fa que hi vaig a passejar, sempre l'he tingut a una distància que no és l'adequada per poder-lo fotografiar amb l'equip d'objectius que tinc ....
... però el darrer dia, una femella de l'ànec griset, per fi, es va apropar a l'aguait on estava muntant guàrdia i li vaig poder fer aquest retrat ....
 
PÀGINA 383
 08 de MARÇ DE 2.010
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL