... quan un ocell se'n adona de que vols retratar-lo, s'hi posa bé perquè aconsegueixis fer-li una bona fotografia, com aquesta que vaig aconseguir fer a un cuereta blanca ahir al matí, on ens mostra les dotze plomes rectrius, vuit negrenques i quatre blanques ...  
PÀGINA 391
 16 de MARÇ DE 2.010
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL