... quan en els aiguamolls apareixen els flamencs automàticament es genera una expectació en els aguaits ...
... i automàticament es comencen a escoltar com funcionen les màquines de ventar retrats ...
 
PÀGINA 397
 22 de MARÇ DE 2.010
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL