... el dissabte passat en els aiguamolls de Viladecans hi havia tanta i tanta poca llum que, fins i tot, vaig poder fotografiar a mig matí a un martinet de nit, que es passejava per entre els canyissars ...  
PÀGINA 398
 23 de MARÇ DE 2.010
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL