... no hi ha res més vivificador, que posar-se en contacte amb la naturalesa ...
... per a nosaltres el jubilats és important que la vida del nostre entorn entri, per osmosi, en la nostra ànima ...
... per això gaudeixo tant anant a indrets com els aiguamolls amb la meva màquina de ventar retrats a l'esquena ....
 
PÀGINA 405
 30 de MARÇ DE 2.010
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL