... aquestes oques no són de granja ni estan captives ...
... aquesta parella d'oques les vaig poder fotografiar en la meva darrera estada als aiguamolls del Delta del Llobregat ....
... d'aquesta fotografia n'estic satisfet doncs era la segona vegada que les havia vist en els aiguamolls, però mai havia tingut la possibilitat de retratar-les .... 
 
PÀGINA 407
01 d'ABRIL  DE 2.010
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL