... a vegades la gent viatja i viatja per arribar a trobar uns indrets tranquils on es pugui respirar silenci i quietud, a la vegada que els hi permeti posar-se en contacte amb la natura ...
... la fotografia que us annexo la vaig fer en els aiguamolls del Delta del Llobregat ...
... és aquest, us ho garanteixo, un indret on podràs trobar, ben a la vora de casa, un indret que reuneix totes aquestes característiques ....
 
PÀGINA 409
03 d'ABRIL  DE 2.010
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL