PÀGINA 411
05 d'ABRIL  DE 2.010

... la Pasqua és una de les principals celebracions de la religió jueva i la principal del cristianisme...
... si la Pasqua jueva, o 'Pessah', commemora la sortida d'Egipte i la fi de l'esclavatge del poble hebreu, la Pasqua cristiana celebra la resurrecció de Jesús...

... per als fidels jueus i cristians el mot 'Pasqua' no designa pas coses tan diferents, encara que ho siguin força els actes commemoratius que hi van estretament lligats i que s'allarguen, en tots dos casos, durant vuit dies...

... la Pasqua jueva, va lligada a la festa dita dels Àzims, que dura una setmana...
... la Pasqua cristiana corona l'anomenada Setmana Santa, que comença el Diumenge de Rams i culmina el Diumenge de Pasqua, set dies després.

... el mot 'Pasqua' dóna fe de les arrels jueves del cristianisme...
... pensem que l'Antic Testament, que, en essència, forma allò que s'anomena la Bíblia jueva, és acceptat i assumit per la tradició cristiana. Els llibres que formen l'Antic Testament relaten, entre més coses, la història del poble jueu a partir de l'aliança amb Déu.
... ara, la Bíblia cristiana comprèn també el Nou Testament, que descriu la vida i el missatge universal de Jesús, que completa i segella aquesta aliança de Déu amb el seu poble, i narra la tasca evangelitzadora de les primeres comunitats cristianes.
 
         
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL