... parlar de la Pasqua, per la gent menuda i pels seus padrins, implica parlar de la Mona de pasqua ....  
PÀGINA 412
06 d'ABRIL  DE 2.010
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL