... en la fotografia que poso avui en aquest apartat es poden veure un parell de gavians argentats joves, qualificats pels naturalistes com " immadurs ", que no acaben de posar-se d'acord en alguna cosa  i tenen una forta discussió, amb la que segurament acabarà en baralla ....  
PÀGINA 419
13 d'ABRIL  DE 2.010
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL