... a casa nostra, terra de cirerers, on es recullen unes de les millors cireres del món, aquest any hi ha
    arbres, quines branques estan plenes de flors ...
... massa flor, diria un pagès ...
PÀGINA 420
14 d'ABRIL  DE 2.010
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL