... a vegades el fenomen migratori ens ofereix espectacles que no tenen preu ...
... ahir al matí en els aiguamolls del Delta del Llobregat hi havia un grup molt nombrós de Martinets blancs ...
... n'hi havia tants i tan repartits que era impossible fotografiar-los a tots ...
... però aquí en teniu un grupet, que estaven sestejant ...
 
PÀGINA 422
16 d'ABRIL  DE 2.010
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL