... els temps canvien...
... abans la celebració de la Pasqua era innegociable ...
... els padrins puntualment es posaven en contacte amb els seus fillols i els hi feien entrega de la "mona" ... 
... ara les celebracions canvien condicionades per motius d'encontres ...
 
PÀGINA 424
18 d'ABRIL  DE 2.010
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL