... què difícil m'ha estat tenir a la vora a un ànec blanc .... !
... he tingut que esperar molts dies perquè un mascle d'ànec blanc despistat s'acostés el suficient per poder-li fer una bona fotografia en la que es podés gaudir dels detalls de la seva vestimenta ....
 
PÀGINA 428
22 d'ABRIL  DE 2.010
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL