... la fotografia d'avui i en aquest apartat gairebé no podia ser una altra ...  
PÀGINA 429
23 d'ABRIL  DE 2.010
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL