... tot i que els naturalistes no veuen amb bons ulls les hibridacions entre ànecs, ja que les consideren
    desastroses per la biodiversitat, en a mi, aquesta femella híbrida de collverd em va caure simpàtica
    i em va agradar més el vestit que duia aquest exemplar, que el que duen normalment les femelles d'a-
    questa família d'ànecs ...
... per això no vaig poder resistir-me a fotografiar-la ....
PÀGINA 434
28 d'ABRIL  DE 2.010
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL