... amb aquesta fotografia que vaig fer a aquesta papallona dels cards vull reivindicar dies amb el cel blau, amb bona llum per fer bones fotografies i poder gaudir així d'una primavera que se'ns està desfent a les mans ...  
PÀGINA 440
04 DE MAIG  DE 2.010
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL