... sabia que aquí tenien el niu ...
... feia dies que estava vigilant que es deixessin veure o be el mascle o la femella, per aquest indret ...
... per fi, durant un segon, ha aparegut el mascle del Martinet menut i he tingut el temps just per fer-li aquesta, per a mi, complicada fotografia ...
 
PÀGINA 444
08 DE MAIG  DE 2.010
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL