... aquesta fotografia la vaig fer el divendres després de dinar ...
... manifestar el meu agraïment a la Toñi que em va permetre entrar al jardí de casa seva amb la meva màquina de ventar retrats, per fer unes quantes fotografies a les magnífiques mates de flors que hi té ...
... de totes maneres, havent-hi moltes, si t'hi fixes be, cada flor és única i deferent ....  
 
PÀGINA 445
09 DE MAIG  DE 2.010
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL