... amb tants i tants dies de pluges es tot un espectacle veure brollar l'aigua per llocs que feia anys i anys que no se n'hi havia vist ...
... és com viure un flash back que ens torna a aquells anys en que érem menuts i encara hi havia aigua i peixos per les nostres rieres i rieretes...
 
PÀGINA 451
15 DE MAIG  DE 2.010
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL