... m'estan reparant la màquina de retratar i haig de tirar de beta cercant fotografies que tinc en cartera i que encara no havia publicitat ...
... aquesta n'és una d'elles ...
... espero que us agradi ...
... vaig aconseguir fotografiar aquest Bernat pescaire en els aiguamolls en un dia en que la llum no era massa bona per fer fotografies ...
... no obstant, d'aquesta em vaig quedar una mica satisfet ...
 
PÀGINA 455
19 DE MAIG  DE 2.010
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL