... un dels elements que em van cridar especialment l'atenció en la meva visita a la Canònica de Santa Maria de Lluçà, a la que també feia referència la fotografia d'ahir que vaig posar en aquest apartat, va ser la ferramenta ornamental que hi ha situada a la porta d'entrada de l'església...
... com podeu observar en la fotografia que hi vaig fer, està molt bé conservada ...
... si bé la façana actual de l'edifici va ser reconstruïda en el segle XVII, la porta d'entrada a l'església és original de l'època romànica ....
 

PÀGINA 457
21 DE MAIG  DE 2.010
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL