... avui torno a tirar de beta del meu àlbum de fotografies no publicades ...
... i aquí us poso un detall de la Giralda de Sevilla, agafat des de dintre mateix de la Catedral ...
... un retrat ple de bons records i vivències viscudes en aquesta ciutat andalusa ...
 

PÀGINA 481
14 DE JUNY  DE 2.010
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL