... mai m'ha estat fàcil poder fotografiar un becplaner en els aiguamolls del Delta del Llobregat  ...
... avui us annexo aquí una, que vaig aconseguir fer a un becplaner volant en una de les poques vegades que he aconseguit veure'ls ..
 

PÀGINA 483
16 DE JUNY  DE 2.010
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL