... sempre hi ha qui truca a la porta ...
... a vegades conforme et vas fent gran, cerques la solitud i la tanques definitivament ...
... en tot cas, a partir de certa edat, el fet d'obrir-la és cada vegada una tasca més pesada i complicada i
    poques vegades, a no ser que si posi molta voluntat, entre grinyols, hom aconsegueix obrir-la ....

PÀGINA 488
23 DE JUNY  DE 2.010
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL