... del meu àlbum de fotografies inèdites ....
... aquesta fotografia la vaig aconseguir fer en el Zoo de Barcelona ....

PÀGINA 491
24 DE JUNY  DE 2.010
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL