... per la nostra dignitat, tots a la manifestació...
       

PÀGINA 500
10 DE JULIOL  DE 2.010
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL