... la foto del dia no pot ser altra que aquesta que vaig aconseguir fer ahir, on queda recollit un detall de la manifestació massiva que ahir es va celebrar a Barcelona ...
 
         

PÀGINA 501
11 DE JULIOL  DE 2.010
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL