... cada vegada que trepitjo els terrenys de la ciutadella on va ordenar Felip V construir una fortalesa per a dominar Barcelona i Catalunya després de la Guerra de Successió, sento con l'ànima d'aquest malparit, ronda arrastrant-se com un fantasma per aquest lloc...
... no en va el tenir que suportar encara l'ocupació militar amb la que va sotmetre Catalunya i la seva capital, suprimint la seva antiga llibertat, quina conquesta militar encara estem patint avui en dia...
... d'aquella fortalesa restant encara els principals edificis interns: la capella, quina fotografia de les seves cúpules, que darrerament hi vaig fer us annexo en aquest apartat, el palau del governador, actualment, un institut d'ensenyament secundari i l'arsenal, actualment convertit de forma doblement simbòlica en seu del Parlament de Catalunya....
 
         

PÀGINA 505
15 DE JULIOL  DE 2.010
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL