... som i serem gent catalana ...
... i tant si es vol, com si no es vol, som una Nació ...
       

PÀGINA 506
16 DE JULIOL  DE 2.010
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL