... aquesta fotografia la vaig fer al Zoo de Barcelona ....
... mentre la feia pensava que aquests avantpassats nostres, observant comportaments d'avui en dia, no són tan llunyans en l'escala de l'evolució com diuen ...
 

PÀGINA 510
20 DE JULIOL  DE 2.010
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL