...  amb aquesta fotografia vaig intentar recollir la suau delicadesa del nenúfar ...

PÀGINA 512
22 DE JULIOL  DE 2.010
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL