BECPLANER        
Platalea leucorodia ... et mostro en aquesta pàgina les millors fotografies que he aconseguit fer a aquest ocell a les que he afegit alguns comentaris, que permeten conèixer-lo amb més profunditat...
 
... el Becplaner també anomenat espàtula comú i científicament coneguda amb el nom de Platalea leucorodia pertany a l'ordre de les Ciconiformes i a la família dels Threskiornithidae, génere Platalea...
 
 
... és un ocell gran, ja que fa entre 80 i 93 centímetres de llarg i té una envergadura alar d'entre 120 i 135 centímetres ...
 
 
... el plomatge és blanc del tot, encara que els individus joves tenen plomes negres a la punta de les ales...
... sobre el cap tenen una cresta que de vegades passa inadvertida...
... el bec és llarg, pla i de punta ampla, de color rosaci en els joves i negre en els adults, amb una taca groga a la punta...
... les potes són negres...
 
 
... es caracteritza diferencialment pel seu bec en forma de espàtula, d'aquí el seu nom ...
 
 
... els becplaners són ocells camallargs, parents de lluny de les cigonyes i els agrons ...
 
 
 
... no tenen polimorfisme sexual ...
... són ocells monògams, però, fins on se sap, només per una temporada de cria ...
 
 
 
... el bec tant exclusiu representa una eina perfecta per buscar menjar a les aigües tèrboles dels aiguamolls on viuen, i els permet palpar els fons fangosos i localitzar petits invertebrats només amb el tacte...
 
 
... els becplaners generalment prefereixen l'aigua dolça a la salada, però es troben en ambdós ambients ...
... a casa nostra aquesta au é
s eminentment migratòria, escassa de veure ...
... és més comú al pas de tardor que al de primavera i, com a ocell hivernant és, ara per ara, molt escàs...
... per realitzar aquests llargs viatges emmagatzemen molt de grassa...
 
 
... la migració la realitza en grups no molt nombrosos, entre 40 i 60 individus...
... mentre volen duen les potes i el coll ben estirats...
... el seu volar és de cops d'ala regulars que combina amb petits planejos ...
 
 
 ANAR A L'ÍNDEX 
 ANAR A LA PÀGINA PRINCIPAL